FANDOM


Blok poleceń (ang. Command Block) to blok umożliwiający używanie komend graczowi. Gdy zostanie zasilony czerwonym proszkiem aktywuje wpisaną weń komendę. Może zostać otrzymany tylko poprzez modyfikację (np. Too Many Items) lub komendę /give <nazwa gracza> command_block. Aby blok działał na serwerze należy wejść w plik konfiguracyjny server.properties i ustawić enable-command-block na true. W trybie przetrwania po zniszczeniu nie otrzymujemy go. Maksymalna długość wpisanej komendy wynosi 32 767 znaki.

Zastosowanie

Blok poleceń będzie wykonywał komendy serwera takie jak dawanie przedmiotów bądź doświadczenia.[1]

Aby zmienić komendę wykonywaną przez blok, należy na niego kliknąć PPM, a otworzy się okno konfiguracji.

W miejscu imienia gracza, jest możliwym użycie różnych skrótów:

Skrót Nazwa Nazwa polska Funkcja
@p proximate najbliższy Najbliższy gracz
@r random losowy Losowy gracz
@a all wszyscy Wszyscy gracze
@e entities byty Wszystkie byty

Podczas używania komend w bloku poleceń zawsze musisz określić cel, na którym komenda ma zostać wykonana.

Zatem dla przykładu, by zmienić tryb gry na survival dla najbliższego gracza, należy użyć komendy:

/gamemode survival @p

Inne przykłady :

  • Można się teleportować za pomocą bloku poleceń /tp @p[r=3,m=0] x y z
  • Można się teleportować o ustaloną ilość kratek w dowolnym kierunku (x y z) za pomocą "tyldy" np. jeżeli wpiszemy do bloku poleceń /tp @p ~0 ~3 ~0 wrzuci nas o 3 kratki do góry, z dowolnego miejsca w minecraft, wystarczy że taki Blok Poleceń zasilimy. Ten znak możemy znaleźć zaraz pod "ESC"
  • Przy użyciu komendy /tp czy /spawnpoint /tp 100 20 100 teleport ustawia nas na koordynatach o 0.5 niżej od oryginalnej wartości, dlatego najlepiej ustawić wartości własnie o 0.5 wyżej, czyli /tp 100.5 20.5 100.5
  • Dla selektora @e można określić grupę bytów, na które ma działać komenda. Na przykład komenda /kill @e[type=Creeper,r=40] zabije wszystkie creepery w promieniu 40 bloków.

Przypisy

  1. https://twitter.com/jeb_/status/228830318398959617